• Vi arbeider

    for et

    bedre miljø!

Omsorg for naturen og miljøet vi etterlater til barna våre, er viktig. Vi arbeider aktivt for å utvikle produkter og produksjonsprosesser med så liten miljøpåvirkning som mulig. Et eksempel på dette er et fungerende retur- og gjenvinningssystem for produktene våre.